AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyası

Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasının əsas fəaliyyət istiqaməti bitki, bitkiçilik məhsulları və karantin nəzarətində olan materiallarda zərərli orqanizmlərin aşkarlanması və diaqnostikasından ibarətdir. Laboratoriya Azərbaycan Respublikasının ərazisinə başqa dövlətlərdən karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin daxil olmasının və yayılmasının qarşısının alınması, etibarlı sertifikatlaşdırma sisteminin dəstəklənməsi ilə ölkədə istehsal olunmuş bitki və bitkiçilik məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxışına dəstək verilməsi, eləcə də ölkə ərazisində fitosanitar sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

Müasir maddi-texniki bazaya və peşəkar kadr potensialına malik olan Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasında entomoloji, herboloji, fitohelmintoloji, mikoloji, bakterioloji və virusoloji ekspertizalar həyata keçirilir.  Entomoloji ekspertiza zamanı bitki, bitkiçilik məhsulları və digər karantin nəzarətində olan materiallarda zərərverici həşəratların və gənələrin, herboloji sınaqlar zamanı alaq otu toxumlarının, fitohelmintoloji müayinələr zamanı isə fitopatogen nematodların və ya onların sistalarının aşkarlanması, zərərli orqanizmlərin morfoloji və morfometrik əlamətlərinə əsasən növ mənsubiyyətinin təyin olunması həyata keçirilir. Müayinələr zamanı yüksək optik göstəricilərə malik rəqəmsal Hirox KH 1300, Almaniya istehsalı olan ZEISS Stemi 508, Leica DM 2500 kimi müasir mikroskoplardan, Meku sistaayırıcısı, Berman süzmə dəsti kimi cihaz və avadanlıqlardan istifadə edilir. Hirox KH 1300 mikroskopu obyektin 3D formatında  və 360 dərəcə dönmə ilə görüntüsünü verməklə mikrometr dəqiqliklə ölçmələr həyata keçirməyə, Leica DM 2500 mikroskopunda istifadə olunan “zero pixel shift” texnologiyası sayəsində yüksək böyütmə və dəqiq görüntü alınmaqla kiçikölçülü orqanizmlərin və onların bədən hissələrinin müşahidə olunmasına, eləcə də dəqiq diaqnostikasının aparılmasına imkan verir.

Bitkilər üçün ciddi təhlükə yaradan göbələk, bakteriya və virus mənşəli bir sıra xəstəliklər onların məhsuldarlığını aşağı salmaqla yanaşı, ixrac imkanlarını da ciddi şəkildə azaldır. Bu istiqamətdə MFL-də həyata keçirilən fitopatoloji ekspertiza zamanı göbələk və bakteriya mənşəli xəstəlik törədicilərinin təbii substratdan ayrılması və qida mühitlərinə əkilməsi, ZEISS Axio  İmager A2 kimi müasir optik cihazlardan istifadə olunmaqla morfoloji və morfometrik əlamətlərə əsasən xəstəlik törədicilərinin aşkarlanması aparılır. Bakteriya və virus mənşəli bitki xəstəliklərinin identifikasiyası zamanı İmmunoferment analizi (BioTek Absorbance ELx800 UV ELİSA cihazı ilə), Real Zaman Polimeraz Zəncir Reaksiyası (BioRad CFX-96 Real Time PCR cihazı ilə)  kimi metodlardan istifadə edilir ki, bu da diaqnostikanın daha dəqiq və qısa zamanda aparılmasına imkan verir.

Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyası AZS İSO/İEC 17025:2009 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartı üzrə akkreditasiya olunub.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır