AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Baytarlıq sahəsində göstərilən xidmət və tariflərSıra №-si Xidmətin adı Ölçü vahidi TARİF ƏDV -siz AZN
1 Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası
1.1 Quş xəstəlikləri PZR metod 1 nümunə 220.00
1.2 Quş xəstəlikləri PZR metod 10 nümunə 700.00
1.3 Qoçların infeksion epididimit xəstəliyi -KUMBR 1 nümunə 20.00
1.4 Quş xəstəlikləri Quş qripi,, İnfeksion bronxit,İnf.larinqatraxet, İnf.bursal , Reovirus, Mikoplazmoz və s. - ElİSA metod 1 nümunə 25.00
1.5 Donuz xəstəlikləri - Donuz qripi və.s -ElİSA metod 1 nümunə 25.00
1.6 At xəstəlikləri (Təkdırnaqlılar) -(İnf.Anemiya(inan), Viruslu artrit, Cütləşmə, Piroplazmoz və.s) ElİSA-metod 1 nümunə 30.00
1.7 At xəstəlikləri (Təkdırnaqlılar) - (İnf.Anemiya(inan), Viruslu artrit, Cütləşmə, Piroplazmoz və.s) PZR metod 1 nümunə 260.00
1.8 At xəstəlikləri (Təkdırnaqlılar) -(İnf.Anemiya(inan), Viruslu artrit, Cütləşmə, Piroplazmoz və.s) PZR metod 10 nümunə 800.00
1.9 Müxtəlif növ heyvan xəstəlikləri (İBH və XBH) Leykoz, Xlamidioz, XBH kataral isitməsi, -ElİSA metod 1 nümunə 25.00
1.10 Müxtəlif növ heyvanların ümumi xəstəliklərinin mikrobioloji müayinəsi 1 nümunə 35.00
1.11 Müxtəlif növ heyvanların ümumi xəstəliklərinin parazitoloji müayinəsi 1 nümunə 20.00
1.12 Spermoqramma (spermanın canlılığı, hərəkətliliyi və sıxlığı) 1 nümunə 20.00
1.13 Xəz-dəri müayinəsi (qarayara xəstəliyi)-seroloji metod Presipitasiya reaksiyası 1 nümunə 0.10
1.14 Quduzluq xəstəlində immunitetin gərginliyinin yoxlamaq üçün test -ELİSA metod 1 nümunə 30.00
1.15 Bruselyoz xəstləyinə qarşı peyvəndləmədən sonra immunofonun təyini -ELISA metod 1 nümunə 25.00
1.16 Nodulyar dermatit xəstəliyinin immunofonun təyini -ELİSA metod 1 nümunə 25.00
1.17 Zəlinin mikrobioloji müayinəsi (BÇQB) 1 nümunə 20.00
2 Baytarlıq preparatları
2.1 Preparatların xarici görünüşü, “təsviri”, “qablaşması” və “markirovkası” göstəriciləri üzrə ekspertizası 1 nümunə 10.00
2.2 Mono- və assosiyasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqanizmlərə qarşı vaksinlərin sterilliyinin və zərərsizliyinin (laborator heyvanlarda) yoxlanması 1 nümunə 140.00
2.3 Mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqanizmlərə qarşı vaksinlərin sterilliyinin və zərərsizliyinin yoxlanması (təbii həssas heyvanlarda) 1 nümunə 280.00
2.4 Mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqanizmlərə qarşı vaksinlərin antigen aktivliyinin yoxlanması (laborator heyvanlarda) 1 nümunə 220.00
2.5 Mono- və assosiasiya edilmiş vaksinlərin antigen aktivliyinin yoxlanması (təbii həssas heyvanlarda) 1 nümunə 380.00
2.6 Mono- və assosiyasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqanizmlərə qarşı vaksinlərin immunogen aktivliyinin yoxlanması (laborator heyvanlarda ) 1 nümunə 420.00
2.7 Mono- və assosiyasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqanizmlərə qarşı vaksinlərin immunogen aktivliyinin yoxlanması (təbii həssas heyvanlarda) 1 nümunə 520.00
2.8 Dabaq əleyhinə vaksinlərin zərərsizliyinin yoxlanması 1 nümunə 480.00
2.9 Dabaq əleyhinə vaksinlərin immunogenliyinin yoxlanması 1 nümunə 800.00
2.10 Heyvanların bruselyoz xəstəliyinin diaqnostikasında istifadə edilən diaqnostikum dəstinin yoxlanması 1 nümunə 120.00
2.11 Komplementin birləşmə reaksiyasında istifadə edilən komponentlərinin yoxlanılması 1 nümunə 120.00
2.12 Quş və məməli heyvanların allergik sınağında istifadə edilən tuberkulinin yoxlanması 1 nümunə 120.00
2.13 Preparatların sterilliyinin yoxlanması 1 nümunə 45.00
2.14 Preparatların nəmliyinin yoxlanması 1 nümunə 20.00
2.15 Məhlul formalı preparatların sıxlığının yoxlanması 1 nümunə 20.00
2.16 Preparatların pH göstəricisinin yoxlanması 1 nümunə 12.00
2.17 Preparatın qablaşma vahidində kütlə miqdarının yoxlanması 1 nümunə 20.00
2.18 Tabletka formalı preparatların parçalanma (həllolma) vaxtının təyini 1 nümunə 20.00
2.19 Preparatın qablaşmasında hermetikliyin (vakuum) təyini 1 nümunə 20.00
2.20 Baytarlıq preparatlarının təsiredici maddəsinin miqdari təyini 1 nümunə 280.00
2.21 Məlhəmlərin eynicinsliyinin yoxlanması 1 nümunə 20.00
2.22 Preparatın toksikiliyinin (zərərsizliyinin) laborator heyvanları üzərində yoxlanması 1 nümunə 60.00
2.23 Baytarlıq preparatlarının hazırlanmasının mənimsənilməsi və istehsala qoyulması üzrə məsləhət verilməsi, metodik kömək göstərilməsi 1 nümunə 800.00
2.24 Baytarlıq preparatlarının arbitraj nümunələrin saxlanması 1 nümunə 30.00
2.25 Baytarlıq preparatlarının ilkin ekspertizası 1 nümunə 1400.00
2.26 Baytarlıq preparatlarının təkrar ekspertizası 1 nümunə 700.00
2.27 Baytarlıq aptekləri və baytarlıq preparatları saxlanılan anbarların qiymətləndirilməsi və rəy verilməsi 1 nümunə 200.00
2.28 Mikroorqanizm ştammlarının pasportlaşdırılması 1 nümunə 180.00
2.29 Substansiyaların ilkin ekspertizası 1 nümunə 400.00
2.30 Substansiyaların təkrar ekspertizası 1 nümunə 300.00
2.31 İstehsalçı müəssisələrdə nəzarət işinin təşkili üzrə işlər üçün 1 nümunə 550.00
2.32 Sahibkarlara, fermerlərə təlimlərin keçirilməsi (1 nəfər) 1 nümunə 150.00
2.33 Nəzarət işləri üzrə təlimlərin keçirilməsi 1 nümunə 250.00
2.34 Normativ-texniki sənədlərin (Texniki Şərtlərin, Texnoloji Reqlamentin, texnoloji təlimatın və s.) layihəsinin işlənməsi 1 nümunə 1200.00
2.35 Etiket nümunələrinin işlənməsi 1 nümunə 60.00
2.36 İstehsalçı müəssisələrinin nəzarət xidməti barədə rəhbər sənədlərin lahiyələrin işlənməsi 1 nümunə 1000.00
2.37 İstehsalçı tərəfindən xarici dildə verilən təlimat materialının tərcüməsi 1 nümunə 60.00
2.38 Sahibkarlara, fermerlərə elmi-metodiki köməkliyin göstərilməsi, məsləhətlərin verilməsi 1 nümunə 400.00
3 Yem və yem əlavələri
3.1 Yem və yem əlavələrində mexaniki qarışıqların təyini 1 nümunə 15.00
3.2 Yem və yem əlavələrində zərərli (toksiki) maddələrin (FTIR metodu ilə) təyini 1 nümunə 120.00
3.3 Dən qatışığına görə xammalın müayinə edilməsi (yem və yem əlavələri) 1 nümunə 11.00
3.4 Kalsiumun kütlə miqdarının təyini (yem və yem əlavələri) 1 nümunə 35.00
3.5 Fosforun kütlə miqdarının təyini (yem və yem əlavələri) 1 nümunə 30.00
3.6 Natriumun kütlə miqdarının təyini (yem və yem əlavələri) 1 nümunə 30.00
3.7 Metioninin kütlə miqdarının təyini (yem və yem əlavələri) 1 nümunə 40.00
3.8 Qarışıq yemlərin üyüdülmə narınlığına və bütöv dənlərin mövcudluğuna görə müayinəsi 1 nümunə 20.00
3.9 Qarışıq yemlərin ümumi turşuluğunun təyini 1 nümunə 16.00
3.10 Yem əlavələrinin tərkibində olan bioloji fəal maddənin təyini 1 nümunə 70.00
3.11 Yemlik yağlarda turşuluq ədədinin təyini 1 nümunə 20.00
3.12 Yem və yem əlavələrində zərərli maddələrin (Xromatoqrafiya metodu ilə) təyini 1 nümunə 150.00
3.13 Vitaminlərin təyini (E, A, D vitaminləri ) hər bir parametr üçün 1 nümunə 150.00
3.14 Protein /Azot miqdarının təyini (Yem və yem əlavələrində) 1 nümunə 35.00
3.15 Şəkərin HPLC analizi (Yem və yem əlavələrində) 1 nümunə 85.00
3.16 Yem və yem əlavələrində yağlılıq 1 nümunə 30.00
3.17 Xam sellüloza (Yem və yem əlavələrində) 1 nümunə 20.00
3.18 Küllülük (Yem və yem əlavələrində) 1 nümunə 15.00
3.19 Nəmlik (Yem və yem əlavələrində) 1 nümunə 10.00
3.20 Mikotoksinlərin təyini hər bir parametr üzrə 1 nümunə 120.00
3.21 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 1 nümunə 650.00
3.22 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 5 nümunə 1480.00
3.23 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 10 nümunə 2540.00
3.24 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 1 nümunə 360.00
3.25 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 5 nümunə 780.00
3.26 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 10 nümunə 1325.00
3.27 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yem və toxum 1 nümunə 375.00
3.28 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yem və toxum 5 nümunə 795.00
3.29 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yem və toxum 10 nümunə 1325.00
3.30 Antibiotiklərin təyini (hər bir antibiotik qrupu üzrə) 1 nümunə 85.00
3.31 Aminturşuların təyini 1 nümunə 150.00
Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır