AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Baytarlıq sahəsində göstərilən xidmət və tariflərSıra №-si Xidmətin adı Ölçü vahidi TARİF ƏDV -siz AZN
1 Dövlət Baytarlıq Nəzarətində (DBN) olan yüklərin dövriyyəsi aparılan obyektlərin baytarlıq-sanitariya vəziyyətinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)
1.1 100 kubmetrə qədər olan anbarlar (Əlavə hər 100 kubmetr üçün - 6,00 AZN) 1 sənəd 50,00
1.2 100 kubmetrə qədər olan ticarət yerləri və soyuducu anbarlar (Əlavə hər 100 kubmetr üçün - 6,00 AZN) 1 sənəd 70,00
1.3 100 kubmetrə qədər olan emal müəssisələri (Əlavə hər 100 kubmetr üçün - 6,00 AZN) 1 sənəd 40,00
2 Yoluxucu xəstəliklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla, digər xəstəliklərin profilaktikası (kliniki baxış və termometriya)
2.1 İribuynuzlu, təkdırnaqlı heyvanlar, it və pişiklər (1 baş) 1 baxış 1,00
2.2 Xırdabuynuzlu heyvan və donuzlar (1 baş) 1 baxış 0,20
2.3 Ev quşları (10 baş) 1 baxış 0,10
2.4 Arı ailəsi (1 ailə), dekorativ quşlar (1 baş) 1 baxış 0,50
2.5 Vəhşi, sirk, zoopark heyvanları (1 baş) 1 baxış 5,00
2.6 Laboratoriya heyvanları (hər növ), balıqlar (1 partiya) 1 baxış 1,00
3 Heyvanların daşınması, sürülməsi zamanı müalicə yardımının göstərilməsi
3.1 İribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvan (1 baş) 1 əməliyyat 4,00
3.2 Davar və donuz (1 baş), ev quşları (50 baş) 1 əməliyyat 2,00
3.3 Vəhşi sirk və zoopark heyvanları (1 baş) 1 əməliyyat 6,00
4 Ölmüş heyvanın çıxarılması, yarılması və patoloji materialların götürülməsi
4.1 İribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar 1 baş 2,00
4.2 Davar, donuz və digər heyvanlar 1 baş 1,00
4.3 Yarma protokolunun tərtibi və cəmdəklərin məhvi 1 baş 7,00
4.4 Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın boşaldılması zamanı baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi 1 partiya 2,00
4.5 Yük anbarının, yükvurma, yükboşaltma vasitələri və yük platformalarının dezinfeksiyası 1 kvadratmetr 0,10
5 DBN-də olan yüklər boşaldıqdan sonra nəqliyyatın dezinfeksiyası
5.1 1-ci kateqoriya (vaqonlar, gəmilər) 1 kvadratmetr 0,40
5.2 2-ci kateqoriya (vaqonlar, gəmilər) 1 kvadratmetr 0,50
5.3 3-cü kateqoriya (vaqonlar, gəmilər) 1 kvadratmetr 0,60
6 Nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası (dezinfektantın dəyəri nəzərə alınmaqla)
6.1 Yük avtomobilləri 1 avtomobil 2,00
6.2 Minik avtomobilləri 1 avtomobil 0,40
7 Baytarlıq və baytarlıq-sanitariya ekspertiza laboratoriyalarının xidmətləri
7.1 Kimya-toksikoloji və biokimyəvi müayinələr 1 müayinə 6,00
7.2 Radioloji müayinələr 1 müayinə 2,20
7.3 Dərinin qara yaraya görə müayinəsi (bir dəri nümunəsi) 1 müayinə 0,10
8 Heyvan (balıq və quş daxil olmaqla) mənşəli məhsulların müayinəsi
8.1 Nitrat-nitritlərə, fosfamid, fozalon, diazon və metafosa, xlor üzvü pestisidlərə və tiadana qarşı (hər biri ayrılıqda) 1 müayinə 1,00
8.2 Bakterioloji 1 müayinə 4,00
8.3 Harmonal preparatlara görə 1 müayinə 20,00
8.4 Lüminessent diagnostika 1 müayinə 2,00
8.5 Rentgenoqrafiya (yazısız) 1 şəkil 3,00
8.6 Rentgenoqrafiya (yazılı) 1 şəkil 4,00
8.7 Pestisidlərin, antibiotiklərin, mikotoksinlərin, nitrozaminlərin və histaminin immunoferment analiz (İFA) metodu ilə müayinəsi (hər biri ayrılıqda) 1 müayinə kompleksi 5,20
8.8 Suyun baytarlıq-sanitariya müayinəsi 1 müayinə 1,00
9 Bazarlarda baytarlıq-sanitariya ekspertiza işləri
9.1 Qaramal və ya digər iri heyvanların əti (1 cəmdək) 1 müayinə 2,00
9.2 Qoyun və donuz əti (1 cəmdək), donuz piyi — (1 partiya) 1 müayinə 1,00
9.3 Diri quş və quş əti (1 baş və ya 1 cəmdək) 1 müayinə 0,04
9.4 Hazır ət məhsulları (hər biri 1 partiya) 1 müayinə 2,00
9.5 İçalat, dil, baş, dırnaq və sairə — 1 partiya 1 müayinə 0,50
9.6 Balıq (diri, dondurulmuş və ya hisə verilmiş) — 1 partiya 1 müayinə 0,80
9.7 Yumurta (topdan satış — 1 partiya (1000 ədəddən artıq) 1 müayinə 0,80
9.8 Yumurta (pərakəndə satış — 1 partiya (1000 ədədə qədər) 1 müayinə 0,20
9.9 Süd və süd məhsulları, mum, propolis hər biri I partiya 1 müayinə 0,30
9.10 Arı balı — 1 partiya 1 müayinə 1,50
10 Baytarlıq preparatlarının hazırlanması xidmətləri
10.1 Kofein natri benzoat (20 faizli) 10 ml 0,15
10.2 Müxtəlif məlhəmlər (hər biri ayrılıqda) 25 qram 0,20
10.3 Streptosid tozu 10 qram 0,30
10.4 Kseroform tozu 2 qram 0,30
10.5 Maqnezium sulfat tozu 0,5 kiloqram 1,20
10.6 Müxtəlif növ məhlullar (hər biri ayrılıqda) 50 ml 0,25
10.7 Kamforanın spirtdə və yağda məhlulu 100 ml 0,20
10.8 Təmizlənmiş naftalan 100 ml 0,50
10.9 Furasilin tozu 2 qram 0,10
10.10 Bor tozu və gəmiricilərə qarşı preparat 20 qram 0,15
10.11 Quş yemi əlavələri (Premiks) 1 kiloqram 0,30
10.12 Laniratin və tayfun reparatı (hər biri ayrılıqda) 1 kiloqram 6,00
10.13 Hemolozin 1000 doza 1,80
10.14 Brusellyozlu və normal serum (hər biri ayrılıqda) 1 litr 90,00
10.15 Polimer-zəncirvari reaksiya (PZR) vasitəsi ilə heyvan mənşəli məhsullarda və yem əlavələrində (qarğıdalı, soya və s.) test sisteminin tətbiqi zamanı genetik modifikasiyanın miqdarının təyini (hər biri ayrılıqda) 1 müayinə kompleksi 18,40
10.16 Həssas heyvanların leykoz xəstəliyinə görə diffuz presipitasiya reaksiyası ilə müayinəsi 1 müayinə 5,20
11 Bu tariflərin 1 bölməsi ilə əhatə olunmayan dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)
11.1 Maldarlıq, quşçuluq, balıqçılıq və arıçılıq təyinatlı tikililərə 1 obyekt 30,00
11.2 Heyvandarlıq bazaları, düşərgələr, məhsul saxlanan anbar, kamera, konteyner və s. 1 obyekt 15,00
11.3 50 kvadratmetrə qədər olan kiçik həcmli ticarət obyektləri, sex, xətt (Əlavə hər 10 kvadratmetr üçün - 1,00 AZN) 1 obyekt 15,00
11.4 100 kvadratmetrə qədər olan orta həcmli ticarət obyektləri, zavod, fabrik (Əlavə hər 10 kvadratmetr üçün - 1,00 AZN) 1 obyekt 30,00
11.5 150 kvadratmetrə qədər olan böyük həcmli ticarət obyektləri, kombinatlar (Əlavə hər 10 kvadratmetr üçün - 1,00 AZN) 1 obyekt 50,00
12 Bütün növ sürülən və daşınan heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala baytarlıq arayışının verilməsi (müayinə və baxış keçirməklə)
12.1 Köçürülən davarlar (800-ə qədər), qaramal (100-ə qədər) 1 sənəd 7,00
12.2 Nəqliyyatla daşınan heyvan, quş, arı ailələri və balıqlar 1 sənəd 10,00
12.3 Satış məqsədilə təsərrüfatdan çıxarılan heyvan (quş, balıq və zoopark heyvanları), heyvan mənşəli məhsul və xammallar 1 sənəd 3,00
12.4 Bal və digər arıçılıq məhsulları 1 sənəd 5,00
13 Yoluxmayan xəstəliklərin müalicəsi və baytarlıq yardımı
13.1 İribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar (1 baş) 1 əməliyyat 5,00
13.2 Davarların, donuzların və quşların müalicəsi (ev heyvanları 1 baş, quşlar isə 20 baş), zədələrin, yaraların yuyulması və kosmetik cərrahiyyəsi 1 əməliyyat 3,00
13.3 Gips sarğısı, tikiş qoyulması, sökülməsi, təmizləyici imalə və boğazlığın təyini (hər biri ayrılıqda) 1 əməliyyat 6,00
13.4 Çətin doğuşlarda baytarlıq yardımı 1 əməliyyat 10,00
13.5 Keserov əməliyyatı və balalığın amputasiyası 1 əməliyyat 15,00
13.6 Cərrahiyyə yardımının göstərilməsi 1 əməliyyat 5,00
13.7 Ümumi narkoz (inqolyasiya) 1 əməliyyat 15,00
13.8 Atların və iribuynuzlu heyvanların axtalanması 1 baş 10,00
13.9 Xırdabuynuzlu heyvanların və donuzların axtalanması 1 baş 2,00
14 Heyvanların karantində, stasionar müalicədə saxlanılması
14.1 Kənd təsərrüfatı heyvanları 1 baş 6,00
14.2 Ev heyvanları və dekorativ quşlar 1 baş 3,00
14.3 Diaqnostika müayinələr üçün nümunələrin götürülməsi 1 nümunə 2,00
14.4 Ektoparazitlərə qarşı işlənmə (heyvan 1 baş, quş 20 baş) 1 əməliyyat 0,40
15 Heyvanların fiksasiyası (bağlanması)
15.1 İri heyvanlar 1 baş 0,40
15.2 Xırda heyvanlar 1 baş 0,20
16 Profilaktiki dezinfeksiyalar
16.1 Yaş, aerozol və yandırma üsulu ilə dezinfeksiya 100 kvadratmetr 0,60
16.2 Yumurta (1000 ədəd) və yunun (1 bağlama) dezinfeksiyası 1 əməliyyat 0,80
16.3 Dezinseksiya və deratizasiya (hər biri ayrılıqda) 100 kubmetr 0,60
17 Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər
17.1 Baytarlıq preparatlarının ekspertizası 1 preparat 950,00
17.2 Baytarlıq preparatlarının təkrar ekspertizası 1 preparat 450,00
17.3 Baytarlıq aptekləri və baytarlıq preparatları saxlanılan anbarların attestasiyadan keçirilməsi və rəy verilməsi 1 preparat 20,00
17.4 Mikroorqanizm ştammlarının pasportlaşdırılması 1 preparat 40,00
18 Baytarlıq preparatlarının hazırlanmasının mənimsənilməsi və istehsala qoyulması üzrə məsləhət verilməsi, metodik kömək göstərilməsi
18.1 Sadə kimya-farmasevtika preparatı üçün 1 preparat 60,00
18.2 Mürəkkəb kimya-farmasevtika preparatı üçün 1 preparat 150,00
18.3 İstehsalçı müəssisələrdə nəzarət işinin təşkili üzrə məsləhət verilməsi və praktiki kömək göstərilməsi 1 preparat 60,00
19 Nəzarət analizləri metodikalarının öyrənilməsi üzrə məsləhətlər
19.1 Sadə metodika 1 preparat 30,00
19.2 Orta mürəkkəb metodika 1 preparat 50,00
19.3 Mürəkkəb metodika 1 preparat 60,00
19.4 Preparatların sınaqdan keçirilməsi (Kimya-farmasevtika preparatlarının sınaqdan keçirilməsi və arbitraj nümunələrinin saxlanması) 1 preparat 100,00
19.5 Bioloji preparatların sınaqdan keçirilməsi (Bioloji preparatların ekspertizadan keçirilməsi və arbitraj nümunələrinin saxlanması) 1 preparat 150,00
19.6 Yem və yem əlavələrinin analizi 1 preparat 120,00
20 Baytarlıq farmakoloji preparatların texniki şərtlərinin layihələrinin işlənməsi
20.1 Sadə preparat üçün 1 sənəd 200,00
20.2 Mürəkkəb preparat üçün 1 sənəd 300,00
20.3 Bioloji preparat üçün 1 sənəd 500,00
21 Texnoloji reqlamentin layihələndirilməsi
21.1 Sadə texnologiya 1 sənəd 300,00
21.2 Orta mürəkkəb texnologiya 1 sənəd 400,00
21.3 Mürəkkəb texnologiya 1 sənəd 500,00
22 Texnoloji təlimatların layihələrinin işlənilməsi
22.1 Sadə texnologiya 1 sənəd 100,00
22.2 Orta mürəkkəb texnologiya 1 sənəd 150,00
22.3 Mürəkkəb texnologiya 1 sənəd 200,00
22.4 Baytarlıq preparatları üzrə normativ texniki sənədlərin işlənməsi və konsultasiyası 1 sənəd 180,00
Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır