AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyası
10-01-2020 10:00

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasının fəaliyyəti ölkədə istehsal edilən, idxal və ixrac olunan, eləcə də daxili bazarda satılan məhsulların keyfiyyətinin normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaqdan və nəticələri təsdiq edən sənədlərin verilməsini müəyyən olunmuş  qaydada  həyata  keçirməkdən ibarətdir. Laboratoriya fəaliyyətində akkreditasiya sahəsinə uyğun beynəlxalq və yerli metodlardan istifadə etməklə, təqdim olunan məhsulu fiziki-kimyəvi, mikrobioloji  və toksikoloji sınaqlar aparmaqla sınaq protokolları ilə rəsmiləşdirir.

Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyası müxtəlif aparıcı ölkələrin laboratoriyalarının da qatıldığı  Böyük Britaniyanın “Fapas”,” LGC standard”, Fransanın “Bipea” təşkilatları tərəfindən təşkil olunan beynəlxalq laboratoriyalararası sınaqlarda yüksək nəticələr əldə edib. Laboratoriya 2020-ci ildə Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən AZS ISO/IEC 17025:2009 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartına uyğun akkreditasiya olunub. 2021-ci ildə Latviya Milli Akkreditasiya bürosu tərəfindən laboratoriya ISO/IEC 17025:2017 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartına uyğun beynəlxalq akkreditasiyadan keçib.

AQTİ-nin Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyası İngiltərənin “FAPAS” və “LGC” şirkətləri tərəfindən təşkil olunan növbəti səriştəlilik sınaqlarına qatılıb. Laboratoriya araq nümunəsində fiziki-kimyəvi və toksikoloji göstəricilər, həmçinin qida nümunəsində “Listeria monocytogenes” və qənddə “kükürd dioksid” parametrləri üzrə keçirilən səriştəlilik sınaqlarında uğurlu nəticələr əldə edib.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır