AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Bakı Regional Sınaq Laboratoriyası
01-10-2020 10:00

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Bakı Regional Sınaq Laboratoriyası ISO 17025-2017 beynəlxalq standartının tələbinə uyğun fəaliyyət göstərərək ölkədə istehsal olunan, eləcə də idxal-ixrac edilən qida məhsullarında və suda təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin müayinəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində ixtisaslaşıb.

Laboratoriyada qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının, yemlərin və içməli suların Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərlə yanaşı, ISO, AOAC, ASTM, NMKL və QOST beynəlxalq standartlarında qeyd olunan keyfiyyət və təhlükəsizlik parametrlərinə uyğun mikrobioloji, toksikoloji, fiziki-kimyəvi sınaqları aparılır.

Laboratoriya AZS ISO 17025:2020 "Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər" standartına uyğun akkreditasiyadan keçib.

Bakı Regional Sınaq Laboratoriyasında qida məhsullarında toksiki metalların, kofein, konservatların (kalium sorbat, sorbin turşusu, natrium benzoat, benzoy turşusu), karbohidratların (saxaroza, fruktoza, qlükoza) miqdarının təyini sınaqları yüksək həssaslığa malik ICP-MS (induktiv əlaqəli plazmalı optik və kütlə spektrometri), HPLC (yüksək effektli maye xromatoqrafı), bitki və heyvan mənşəli yağlarda yağ turşu tərkibinin və bitki mənşəli sterolların təyini üzrə sınaqlar isə qaz xromatoqrafı cihazları vasitəsilə həyata keçirilir.

Bakı Regional Sınaq Laboratoriyası İngiltərənin “FAPAS” şirkəti tərəfindən təşkil olunan növbəti səriştəlilik sınaqlarında zeytun yağı nümunəsində turşuluq, peroksid və yodun miqdarının təyini üzrə uğurlu nəticələr əldə edib.

AQTİ-nin Bakı Regional Sınaq Laboratoriyası (BRSL) İngiltərənin “LGC standards” şirkəti tərəfindən təşkil olunan növbəti səriştəlilik sınaqlarında uğurlu nəticələr əldə edib. Bu uğur su və qida nümunələrində Ümumi mikroorqanizm sayı 22° C-də, Ümumi mikroorqanizm sayı 37° C-də, Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococci (faecal streptococci) və Listeria monocytogenes, Listeria və Salmonella parametrlərinin təyini üzrə aparılan mikrobioloji sınaqlar nəticəsində əldə olunub.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır