AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Kompleks Tədqiqatlar Laboratoriyası

Kompleks Tədqiqatlar Laboratoriyasında baytarlıq preparatlarının, bitki qulluq və mühafizə  vasitələrinin (pestisidlər və gübrələr), eyni zamanda qida məhsulları ilə təmasda olan maddə və materialların, qida məhsullarının, bioloji fəallığa malik olan qida əlavələrinin, həmçinin qida qatqılarının tərkib, keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə aparılan müayinələr “tarladan süfrəyədək” təhlükəsiz qidanın təmin olunmasında mühüm rol oynayır.

 Bitki, heyvan, mineral mənşəli xammaldan əldə edilmiş və ya kimyəvi yolla alınmış bioaktiv maddələr və onların komplekslərinin farmasevtik formada hazırlanan bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri (BFMQƏ) qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə istifadə edilir. Kompleks Tədqiqatlar Laboratoriyasında bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri və qida qatqı maddələrində tələb olunan mikrobioloji, toksikoloji, fiziki-kimyəvi göstəricilər və tərkib təyini üzrə sınaqlar həyata keçirilir. Laboratoriyada bu məhsullar üzrə mikotoksinlərin, ağır metalların miqdarının, pestisidlərin qalıq miqdarının, vitaminlərin, amin turşuların, mineralların, karbohidratların, protein və yağların miqdarının təyini yüksək və ultra yüksək performanslı maye xromatoqrafı (HPLC və UHPLC), kütlə və ikiqat kütlə-spektrometr detektorlu qaz xromatoqrafı (GC–MS və GC-MS/MS), ikiqat kütlə-spektrometr detektorlu maye xromatoqrafı (LC-MS/MS), kütlə detektorlu maye xromatorqafı (LCMS-9030, QTOF), kütlə-spektrometr detektorlu İnduktiv Qoşulmuş Plazma (ICP-MS), İnduktiv Qoşulmuş Plazma Optik Emission Spektrometr (ICP-OES), Raman Spektrometr (DXR3), X-ray Difraktometr (XRD) və qrafit sobalı Atom Absorbsion Spektrometr (GF-AAS) cihazlarında aparılır. Qablaşdırma maddə və materialları bölməsində məhsulların tərkib analizi müasir spektrofotometrik (FT-IR, EDX), miqrasiya analizləri kütlə-spektrometr, ultrabənövşəyi və alov-ionlaşdırıcı detektorlu (MS, UV, FID) qaz və maye xromatoqrafları, Atom Absorbsion Spektrofotometr (AAS) cihazları vasitəsilə aparılır.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır