AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasının Meyvəli-karantin ekspertiza bölməsi
10-01-2020 10:00

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyanın Meyvəli-karantin ekspertiza bölməsində idxal, ixrac, daxili daşınma və monitorinq təyinatlı bitki və bitkiçilik məhsullarında fitosanitar müayinələr həyata keçirilir. Belə ki, bölməyə daxil olan nümunələrdə beynəlxalq standartlara uyğun sınaq metodları ilə entomoloji, herboloji, fitohelmintoloji istiqamətli sınaqlar aparılır. Sınaqlar çərçivəsində bitki və bitkiçilik məhsullarında karantin tətbiq edilən və edilməyən, eləcə də fitosanitar risk daşıyan zərərvericilərin, alaq otları və toxumlarının, fitopatogen nematodların aşkarlanması və morfoloji əlamətlərinə əsasən növ təyini həyata keçirilir.

Meyvəli-karantin ekspertiza bölməsi AZS ISO/IEC 17025:2020 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartı üzrə akkreditasiyadan keçib.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır