AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Milli Referens Laboratoriyası

Milli Referens Laboratoriyasında qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin təyini aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı Qurumu (FAO), eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO) tərəfindən qurulmuş Kodeks Alimentarius Komissiyasının qəbul etdiyi qida məhsullarının təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə normalarına uyğunlaşma çərçivəsində bitki məhsullarında 250-yə qədər pestisid qalığının, heyvan mənşəli məhsullarda 25 adda antibiotik qalığının miqdarının təyini İkiqat Kütlə-spektrometr detektorlu Maye Xromatoqrafı (LC-MS/MS) və İkiqat Kütlə-spektrometr detektorlu Qaz Xromatoqrafı (GC-MS/MS) kimi cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir. ISO (International Organization for Standardization), ASTM (American Society for Testing and Materials), AOAC (Association of Official Agricultural Chemists), NMKL (Nordic Committee on Food Analysis), FDA (Food and Drug Administration) kimi beynəlxalq standartlarda qeyd olunan keyfiyyət, təhlükəsizlik parametrlərinə uyğun qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının mikrobioloji, toksikoloji, radioloji, parazitoloji, fiziki-kimyəvi, GMO və mənşə təyini müayinələri aparılır.

Milli Referens Laboratoriyası 03.07.2020-ci il tarixində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən akkreditasiyadan keçirilib.

2020-2021-ci illər ərzində Milli Referens Laboratoriyası 50-dən çox göstərici üzrə İngiltərə, Fransa, Amerika, Polşa kimi ölkələrin beynəlxalq səriştəlilik sınaqlarında iştirak edib və müvəffəqiyyət qazanıb. MRL ətin mənşəyinin, GMO, mikrobioloji göstəricilərin (salmonella, ümumi mikroorqanizmlərin sayı, kif-maya göbələyi, stafilokok aureus, koliformlar, b.cereus  və s.), pestisidlərin, toyuq ətində antibiotiklərin, bitki yağlarında peroksid ədədi və turşuluğun təyini, eləcə də balda diastaza ədədi, şəkərlərin, hidroksimetilfurfurolun, suyun kütlə payının təyini, kərə yağında isə ph, yağlılığın, nəmliyin, quru maddənin kütlə payının təyini, fındıqda aflatoksin B1 və ümumi aflatoksinin təyini üzrə səriştəlilik sınaqlarında yüksək nəticə əldə edib.

Milli Referens Laboratoriyasının nəzdində səyyar tipli qida laboratoriyası da fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriya xüsusi dövlət tədbirləri və kütləvi zəhərlənmə hallarında müayinənin dərhal aparılması üçün hazırlanıb.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır