AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Milli Referens Laboratoriyası

Qida Təhlükəsizliyinə dair bütün parametrlər üzrə qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinin təyini aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı Qurumu (FAO), eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO) tərəfindən qurulmuş Kodeks Alimentarius Komissiyasının qəbul etdiyi qida məhsullarının təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə normalarına uyğunlaşma çərçivəsində Qida Təhlükəsizliyi Laboratoriyalarında bitki məhsullarında 250–yə qədər pestisid qalığının, heyvan mənşəli məhsullarda 25 adda antibiotik qalığının miqdarının təyini ilk dəfə olaraq İkiqat Kütlə-spektrometr detektorlu Maye Xromatoqrafı (LC-MS/MS) və İkiqat Kütlə-spektrometr detektorlu Qaz Xromatoqrafı (GC-MS/MS) kimi  cihazlar vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Qida Təhlükəsizliyi Laboratoriyalarında kənd təsərrüfatı məhsullarının, qida və qida məhsullarının, alkoqollu içkilərin “ISO (International Organization for Standardization)”, “ASTM (American Society for Testing and Materials)”, “AOAC (Association of Official Agricultural Chemists)”, “NMKL (Nordic Committee on Food Analysis)”, “FDA (Food and Drug Administration) kimi beynəlxalq standartlarda qeyd olunan keyfiyyət, təhlükəsizlik parametrlərinə uyğun mikrobioloji, toksikoloji, radioloji, parazitoloji, fiziki-kimyəvi, GMO və mənşə təyini müayinələri həyata keçirilir.

Milli Referens laboratoriyası 03.07.2020-ci il tarixində Azərbaycan akkreditasiya mərkəzi tərəfindən akkreditasiyadan keçirilmişdir.

2020-2021-ci illər ərzində Milli Referens Laboratoriyası 50-dən çox göstərici üzrə İngiltərə, Fransa, Amerika, Polşa kimi ölkələrin  beynəlxalq səriştəlilik sınaqlarında iştirak etmiş və bu sınaqlarda böyük müvvəfəqiyyətlər qazanmışdır. Eyni zamanda ətin mənşəyinin təyini, Gmo təyini, mikrobioloji göstəricilərin təyini (salmonella, ümumi mikroorqanizmlərin sayı, kif-maya göbələyi, stafillokokk aureus, koliformlar, b.cereus  və s.), pestisidlərin təyini, toyuq ətində antibiotiklərin təyini, bitki yağlarında peroksid ədədi və turşuluğun təyini, balda diastaza ədədi, şəkərlərin, hidroksimetilfurfurolun, suyun kütlə payının təyini, kərə yağında ph təyini, yağlılığın, nəmliyin, quru maddənin kütlə payının təyini, fındıqlarda aflatoksin b1 və ümumi aflatoksinin təyini üzrə səriştəlilik sınaqlarından keçmişdir

Milli Referens Laboratoriyasının nəzdində həmçinin səyyar tipli qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir ki, həmin laboratoriya xüsusi dövlət tədbirləri və kütləvi zəhərlənmə hallarında dərhal müayinənin aparılması üçün hazırlanmışdır.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır