AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Səyyar laboratoriyalar

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyaları vasitəsilə kənd təsərrüfatı yarmarkalarında və dövlət tədbirlərində istifadə olunan su və qida məhsullarının keyfiyyət, təhlükəsizlik müayinələrinin aparılması, eyni zamanda heyvan  xəstəliklərinin diaqnostik müayinəsi mümkündür. Səyyar Qida Laboratoriyası beynəlxalq standartlara uyğun bir çox fiziki-kimyəvi və mikrobioloji, PZR sınaqlarının aparılması üçün zəruri cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunub.

PZR cihazı ilə bütün qida, qida qatqı, yem və yem məhsullarında donuz və at DNT-sinin təyin edilməsi mümkündür. Bu cihaz vasitəsilə ət və ət məhsullarında (kolbasa, sucuq, sosiska, dönər və s.) mənşə təyini sınaqları uğurla həyata keçirilir.

Səyyar laboratoriyada fiziki-kimyəvi analizlərdən suda ümumi codluğun, maqnezium, flor, kalsium, xlor, alüminium, silisium, ammonium, sianid ionunun, sərbəst xlorun təyini, sulfat, sulfit, nitrat, nitritlərin, mis, xrom, kadmium, qurğuşun, dəmir, manqan, sink, arsenin aşkarlanması, sianid turşusu, formaldehidin təyini aparılır, eləcə də suda və qidada pH-ın təyini sınaqları mümkündür.

Mobil laboratoriyada bir sıra qida məhsullarında antibiotiklər və allergenlər təyin edilir. Ekspres metodla isə qidada sulfit, histamin və antifriz maddələrin təyini analizi aparılır.

Bundan başqa, meyvə və tərəvəzlərdə nitrat qalığı təyin edilir.

Səyyar laboratoriyada beynəlxalq standartlara əsaslanan ekspres metodlarla qidada mikotoksinlərin - aflatoksin B1, B2, G1, G2, aflatoksin M1, zaralenon, oxratoksin, dezoksivalenon, fumonizin təyin edilir. Səyyar Baytar Laboratoriyası biotəhlükəsizlik səviyyəsinə uyğun təsis edilərək xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin diaqnostik müayinəsi üçün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.

Bu laboratoriya vasitəsilə ölkənin hətta ən ucqar dağ kəndlərində belə nümunənin yerində müayinəsi, xəstəliyin zamanında aşkarlanması mümkündür. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı yarmarkalarında, bazarlarda, kiçik və böyük təsərrüfatlarda ən müasir müayinə metodlarından sayılan PZR vasitəsilə süd və süd məhsullarında brusellyoz xəstəliyinin törədicisi olan brusella DNT-sinin, ət və ət məhsullarında təkdırnaqlı və cütdırnaqlı heyvan ətinə məxsus DNT-nin olmasını bir neçə saat ərzində  müəyyən etmək mümkündür.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır