AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
AQTİ-nin Bakı Regional Sınaq Laboratoriyasında analizlər beynəlxalq standartlar əsasında həyata keçirilir
24-10-2022 12:02

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun tabeliyindəki Bakı Regional Sınaq Laboratoriyasında qablaşdırılmış içməli və təbii mineral suyun təhlükəsizlik göstəricilərinin analizi mikrobioloji və toksikoloji müayinələr olmaqla, iki istiqamətdə həyata keçirilir.

Təqdim edilən su nümunələrinin təhlükəsizlik göstəricilərinin sınaqları Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərlə yanaşı, beynəlxalq standartların parametrlərinə uyğun aparılır. Belə ki, laboratoriyada bütün mikrobioloji və toksikoloji müayinələr beynalxalq ISO metodlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Eyni zamanda, ağır metalların təyini yüksək dəqiqliyə və həssaslığa malik cihaz vasitəsilə yoxlanılır. Laboratoriyada aparılan müayinələrin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirmək məqsədilə analitik standartlardan, standart referans və sertifikatlı referans materiallardan istifadə olunaraq sınaqların düzgünlüyü və dəqiqliyi təmin edilir.

Qeyd edək ki, Bakı Regional Sınaq Laboratoriyası ISO 17025:2017 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarına dair ümumi tələblər” standartına uyğun qurulub. Eyni zamanda, laboratoriyanın mikrobioloji bölməsi ISO 7218:2007 və “European Accreditation for Microbiological Laboratory EA-04\10”nun tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Hazırda sınaqlar ISO, AOAC, ASTM, NMKL, QOST kimi referans metodlarından istifadə edilərək həyata keçirilir. Həmçinin laboratoriya İngiltərənin nüfuzlu “LGC Standarts” şirkəti tərəfindən keçirilən beynalxalq səriştəlilik sınağında su nümunəsinin 5 mikrobioloji parametri üzrə uğurlu nəticələr əldə edib.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır