AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
AQTİ-nin növbəti laboratoriyası milli və beynəlxalq akkreditasiyadan keçib
02-06-2020 13:01

Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə ölkədə istehsal edilən, həmçinin idxal və ixrac olunan qida məhsullarının, aqrokimyəvi və baytarlıq preparatları kimi qeyri-qida məhsullarının, eləcə də qida qablaşdırma materiallarının təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəriciləri üzrə müayinələrin aparılması üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları ən müasir cihaz və avadanlıqlarla  təchiz edilib. Həmçinin İnstitutun Analitik Ekspertiza Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyalar mütəmadi olaraq peşəkarlıq sınaqlarına cəlb edilir, laboratoriyaların akkreditasiyadan keçməsi, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.
Bu dəfə İnstitutun Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasının akkreditasiya sahəsinə daxil olan metodlar üzrə qiymətləndirilməsi aparılaraq, milli akkreditasiyadan keçmişdir. Belə ki, laboratoriyanın İSO17025:2009 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartına uyğunluğu təmin edilmişdir.
Həmçinin cari ildə Latviyanın beynəlxalq akkreditasiya qurumu LATAK tərəfindən  Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasının İSO17025:2017 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartına uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. Qurumun qərarına əsasən, laboratoriyanın akkreditasiyası 17 metod üzrə - qida məhsullarının fiziki-kimyəvi və kimyəvi (süd məhsullarında nəmlik və quru qalığın təyini, alkoqolsuz içkilərdə benzoy və sorbin turşusunun təyini) və şərab məhsullarının fiziki-kimyəvi və toksikoloji sınaqları (sıxlıq və nisbi sıxlıq, etil spirtinin həcm payı, ümumi quru ekstrakt, reduksiyaedici maddələr, pH, ümumi turşuluq, uçucu turşular, sərbəst və ümumi kükürd, mis, qurğuşun, kadmium, sink, metanol, dəmir, benzoy və sorbin turşusu) 2021-ci ilin aprelin 15-dək artırılmışdır. Bununla da AQTİ-nin daha bir laboratoriyasının - Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasının milli və beynəlxalq akkreditasiyadan keçirilməsi müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu və BIPEA arasında imzalanmış bir illik müqaviləyə əsasən, Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasında hər ay göndərilən şərab nümunələrinin sınaqları həyata keçirilir. Hər bir nümunədə azı 15 parametr üzrə beynəlxalq laboratoriyalararası qarşılaşdırılma qiymətləndirilir.
Hazırda Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyasında qida məhsullarının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin QOST sınaq metodlarının AOAC metodlarına keçirilməsi üzrə sınaqlar həyata keçirilir.

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır