AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi şəxs Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində kiçik ölçülü heyvan kəsim məntəqəsinin tikintisi işlərinin satın alınması
14-12-2020 16:27

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində kiçik ölçülü heyvan kəsim məntəqəsinin tikintisi işlərinin satın alınması üzrə açıq tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
QEYD: Tikintinin layihə sənədləri müraciət əsasında İddiaçıya təqdim olunacaq.
İştirak haqqı 500 (beş yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Təşkilat - “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi şəxs
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:​
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən sonra  azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin ümumi qiymətinin 1% -i məbləğində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; - iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fәaliyyәti növünün hәyata keçirilmәsi vә ya müәyyәn işlərin yerinә yetirilmәsi üçün müvafiq lisenziyaya vә ya icazәyә malik olması;
- Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğuna dair məlumat (Əsas şərtlər toplusunun “Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğuna dair məlumat forması”na uyğun olaraq):
• Son üç ildә tikinti işləri sahəsində aparıcı podratçı kimi uğurla yerinə yetirlmiş və ya davam edən müqavilələrinin sayı 5 və daha çox olmalıdır (müqavilələrin surətləri yüklənməlidir);
• Son üç ildә tikinti işləri sahəsində dövlət satınalmaları yolu ilə bağlanmış müqavilələrin sayı 1 və daha çox olmalıdır (müqavilələrin surəti yüklənməlidir);
• Əsas işçi heyəti barədə məlumat;
• Müvafiq texnika barədə məlumat

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 08 yanvar 2021-ci il saat 15:00-a və tender təklifi ilə bank təminatını isə 18 yanvar 2021-ci il saat 15:00-a qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 19 yanvar 2021-ci il saat 15:00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

QEYD - tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.​

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır